Top

Často kladené dotazy
Zde si můžete prohlédnout nejčastější dotazy.

Brána

D. Brána nebyla nalezena nebo sériové číslo brány se stále nevyplňuje.

O. Pokud sériové číslo brány se stále nevyplňuje, stiskněte tlačítko na horní straně brány, tak že bliká zeleně. Potom stiskněte tlačítko "Vyhledat internetovou bránu".

D: Registrační okno vypršelo.

O: Stiskněte jednou tlačítko na bráně. Kontrolka by se měla rozsvítit modře. Vyberte "Vyhledat internetovou bránu", pak "Aktivovat internetovou bránu" k dokončení procesu.

D: Registrace brána se nezdařila.

O: Stiskněte jednou tlačítko na bráně. Kontrolka by se měla rozsvítit modře. Vyberte "Vyhledat internetovou bránu", pak "Aktivovat internetovou bránu" k dokončení procesu.

D: Jak mohu přidat / odebrat dlaždice na hlavním panelu?

O: Zvolte zařízení v nabídce Všechna zařízení, klikněte na dlaždici zařízení. Tím se otevře údaj o zařízením. Kliknutím na ikonu špendlíku v pravém dolním rohu vedle ikony zařízení přidáme dlaždici. Zařízení bude zobrazeno na hlavním panelu. Proveďte stejný postup v opačném pořadí, pro odstranění dlaždice z hlavního panelu.

Inteligentní zásuvka

D: Nemohu určit, která Inteligentní zásuvka je v kterém pokoji.

O: Kliknutí na ikonu lupy s okem v rámečku s pojmenováním zásuvky způsobí, že LED dioda na zásuvce bude blikat a tím můžeme určit o kterou zásuvku jde.

D: Jak mohu přidat / odebrat dlaždice na hlavním panelu?

O: Zvolte zařízení v nabídce Všechna zařízení, klikněte na dlaždici zařízení. Tím se otevře údaj o zařízením. Kliknutím na ikonu špendlíku v pravém dolním rohu vedle ikony zařízení přidáme dlaždici. Zařízení bude zobrazeno na hlavním panelu. Proveďte stejný postup v opačném pořadí, pro odstranění dlaždice z hlavního panelu.

D. Pokud je inteligentní zásuvka již připojena, jak ji mohu znovu připojit k jinému systému?

O: Bude nutné provést reset zásuvky, než ji bude možné přidat do nového systému. Stiskněte a podržte tlačítko na zásuvce po dobu deseti (10) sekund, tím ji vyresetujeme. Po resetu LED bliká červeně, nyní může být znovu přidána do Salus Smart Home.

D: Jak zapnu svoji Inteligentní zásuvku?

O: Chcete-li v aplikaci zapnout zásuvku, jednoduše najeďte na dlaždici zásuvky na hlavním panelu a kliknutím otočte dlaždici. Nyní můžete zásuvku zapnout/vypnout (symboly I/O). Viz video zde.

D: Jak mohu nastavit své programy?

O: Chcete-li nastavit program, jednoduše najeďte na dlaždici zásuvky na hlavním panelu a kliknutím otočte dlaždici. Potom kliknite na název vaší inteligentní zásuvky (zde můžete zásuvku pojmenovat. Např. světlo kuchyně). Zde můžete také vytvořit své časové programy, kdy se vaše inteligentní zásuvka zapne/vypne. Viz video zde.

Monitor elektrické spotřeby

D: Při vyhledávání zařízení se mi zařízení (monitor) nezobrazí. Co mám dělat?

O: Vyjměte baterie z monitoru spotřeby po dobu 10 sekund a znovu je vložte, poté se znovu spustí proces párování, nyní stiskněte tlačítko Vyhledání zařízení. Nyní uvidíte zařízení a může je připojit k systému.

D: Jak mohu přidat / odebrat dlaždice na hlavním panelu?

O: Zvolte zařízení v nabídce Všechna zařízení, klikněte na dlaždici zařízení. Tím se otevře údaj o zařízením. Kliknutím na ikonu špendlíku v pravém dolním rohu vedle ikony zařízení přidáme dlaždici. Zařízení bude zobrazeno na hlavním panelu. Proveďte stejný postup v opačném pořadí, pro odstranění dlaždice z hlavního panelu.

D: Je nějaký rozdíl v max. hodnotě Amp / svorka při jednofázovém a třífázovém připojení.

O: Ne, hodnota Amp je 70A na svorkou a není rozdíl mezi jednofázovým a třífázovým připojení.

Technická podpora - formulář

Máte konkrétní otázky ohledně služeb a produktů nebo potřebujete další informace o SALUS?

Rádi vám pomůžeme. Váš požadavek bude předán příslušné osobě, která vás bude brzy kontaktovat.